Doelstelling

Stichting Tunajenga heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst en het verbeteren van de levensomstandigheden van jongeren met talent, albino’s en kwetsbare gezinnen. Naast het ondersteunen van 2 Primary Schools; de Bilashaka en de Saini Academy. 

Hoe bouwen wij? Wij bouwen; financieel, ondersteunen en leggen verbindingen.

Wij doen dit:

  • door ondersteuning van jongeren met kansen op de Primary School, de Secondary School en het vervolgonderwijs. Zij worden financieel ondersteund. 
  • door ondersteuning van een Albino familie, waardoor de kinderen van dit gezin onderwijs kansen krijgen en daarmee kansen op een betaalde baan, zodat het gezin een betere levensomstandigheid krijgt.
  • door ondersteuning van 20 gezinnen in de breedste zin van het woord. Te denken valt daarbij aan: het betalen van de fees van de kinderen voor de school, het verlenen van een microkrediet voor de ouders van het gezin, bijdrage in de medische kosten, aanschaf huisraad ( matrassen, kookgerei, muskietennetten ) en voedselpakketten.
  • door ondersteuning van 2 Primary schools.

Zie ook www.Tenda Pamoja.nl  voor de website van de netwerk organisatie.

If you want to go fast, walk alone; If you want to go far, walk together.

Afrikaans gezegde