Doelstelling

Stichting Tunajenga heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst en het verbeteren van de levensomstandigheden voor jongeren, albino’s en vrouwen. Naast het ondersteunen van  3 Primary Schools; Bilashaka, Tunajenga Academy en de Saini Academy. 

Hoe bouwen wij? Wij bouwen; financieel, ondersteunen en leggen verbindingen.

Wij doen dit:

  • door ondersteuning van jongeren  met kansen op de Primary School en de Secondary School. Zij worden financieel ondersteund. 
  • door ondersteuning van een Albino familie, waardoor de kinderen van dit gezin onderwijs kansen krijgen en daarmee kansen op een betaalde baan, zodat het gezin een betere levensomstandigheid krijgt.
  • door ondersteuning van 2 gezinnen; het betalen van de fees van de kinderen voor de school en het verlenen van een micro krediet voor de moeder bij een van de gezinnen
  • door ondersteuning van de 3 Primary schools

Zie ook www.Tenda Pamoja.nl  voor de website van de netwerk organisatie.

If you want to go fast, walk alone; If you want to go far, walk together.

Afrikaans gezegde