Doelstelling

Stichting Tunajenga heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst en het verbeteren van de levensomstandigheden van jongeren met talent en kwetsbare gezinnen. Naast het ondersteunen van 2 Primary Schools; de Bilashaka en de Saini Academy. Nieuw speerpunt wordt de support voor het aanleggen van groentetuinen en de aanleg van watervoorzieningen.

Hoe bouwen wij? Wij bouwen; financieel, ondersteunen en leggen verbindingen.

Wij doen dit:

  • door ondersteuning van jongeren met kansen op de Primary School, de Secondary School en het vervolgonderwijs. Zij worden financieel ondersteund. 
  • door ondersteuning bij het opzetten van een groentetuin en het bouwen van watervoorzieningen. Gezondheid wordt daarbij een nieuw speerpunt
  • door ondersteuning van 35 gezinnen in de breedste zin van het woord. Te denken valt daarbij aan: het betalen van de fees en boardingkosten van de kinderen voor de school, bijdrage in de medische kosten, aanschaf huisraad (matrassen, kookgerei, muskietennetten) en voedselpakketten.
  • door ondersteuning van 2 Primary schools.

.

If you want to go fast, walk alone; If you want to go far, walk together.

Afrikaans gezegde