Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Tunajenga (we are building together, samen bouwen) operereert in Kenia en heeft als doel te bouwen; bouwen aan de toekomst. Onderwijsprojecten voor jongeren, Albino’s. Een verbetering van de levensomstandigheden. Hoe bouwen wij ? Wij ondersteunen (financieel)  en leggen verbindingen. 

  • Wij doen dit door ondersteuning van een Albino familie en 2 andere gezinnen.
  • Wij doen dit door ondersteuning van jongeren op de Primary school en de Secondary School.
  • Wij doen dit door ondersteuning van 3 scholen;  Saini Academy,Tunajenga Academy. en de Bilashaka Primary School

In 2003 is in Kenia een vrij toegankelijk basisonderwijs ingevoerd, m.a.w. gratis onderwijs. Waardoor heel veel kinderen ook uit arme gezinnen naar school konden. De Keniaanse overheid geeft daarnaast aan de scholen geld voor tekstboeken en schriften. Daarnaast worden de salarissen van de leerkrachten van de Primary School betaald en sinds kort ook in de county Kwale, het salaris voor een aantal ECDE leerkrachten, een enorme doorbraak. Het Kwale-district bij Mombasa in Kenia is één van de armste regio’s in Kenia. Veel ouders van kinderen leven hier onder de armoedegrens van € 1 per dag en gemeenschappen kunnen daardoor beperkt bijdragen aan verbetering van de onderwijsomstandigheden. In deze regio bieden wij daarom ondersteuning aan basisscholen. Bij onderwijsprojecten voor individuele kansarme leerlingen en economisch bij ondersteuning van vrouwenprojecten ter verbetering van de levensomstandigheden.

Projecten

Saini Academy (onderwijs project) 

In 2017 is Tunajenga gestart met de ondersteuning van een nieuw onderwijsproject genaamd Saini Academy. Een droom gerealiseerd door onderwijsmensen en de locale bevolking. Het is een nieuw onderwijs concept waarbij naast de Primary School ook een expertise centrum wordt opgezet op het gebied van ICT, Greenery en Farmacie. Een droom die in de komende jaren gerealiseerd gaat worden. De Saini Academy (Wegwijzer ) onderscheid zich daarbij als Primary School.

Bilashaka Primary,. . en de Tunajenga Academy ( andere onderwijs projecten )

De eerste school is al reeds lang bestaande school, gesponsord dooreen vriend. Echter Tunajenga neemt het bezoek aan deze school nu over en rapporteert. Bij het bezoek word tgekeken naar ondersteuning van kleinschalige projecten zoals b.v. aanschaf van watertankjes bij de klaslokalen, aanschaf meubilair of het inrichten van een bibliotheek.

De Tunajenga Academy wordt bezocht omdat de kinderen Mwero van het Albino gezin op deze school zitten.Ook bij deze school wordt gekeken naar kleinschalige projecten zoals bv. aanschaf meubilair, af bouwen van de school ( financiering van de deuren en de ramen ). Ook kunnen er schoolmaterialen worden meegenomen.

Jongeren (onderwijs project) 

Het basis onderwijs in Kenia is in principe gratis. Toch vraagt het onderwijs uitgaven b.v. de aanschaf van een schooluniform, betaling voor de lunch en examengelden. Ook ondersteunt Tunajenga jongeren in het voorgezet onderwijs en in het hoger onderwijs. De ondersteuning bestaat uit het betalen van de schoolgelden, de examengelden en de boarding. 

Albino Project (onderwijs project)

Een Albino is een jongen of meisje geboren in Kenia zonder pigment. Albino’s leven onder erbarmelijke omstandigheden en kunnen niet naar school. Tunajenga ondersteunt een Albino familie waarvan 3 Albino kinderen nog op school zitten. De jongste kinderen van dit gezin gaan nu naar de Primary School. De oudste zoon heeft zijn middelbare schoolopleiding afgerond en heeft hierna een diploma voor beveiligingsbeambte behaald. Hij heeft nu een betaalde baan waarmee hij het albino gezin ondersteunt. Daarnaast is hij een eigen gezin gestart eind juni 2018. Zijn zus Bahati is gestart met een opleiding in de kappersbranche. Zij heeft haar beste vriendin Rebecca Umazi meegenomen in ons Albino project.

Ondersteunen van 2 gezinnen

Het zijn gezinnen, die door de omstandigheden ondersteuning nodig hebben, zeker om hun kinderen de mogelijkheid te bieden om onderwijs te kunnen volgen. Naast het feit dat zij worstelen om het gezin van eten te voorzien en de husvesting te waarborgen.

Incidentele hulp

Vaak is erbij de bezoeken in Kenia een toevallige ontmoeting, die is en blijft bijzonder. Zo ontmoetten wij in 2020 James, met een ernstige teen infectie of de broer van Samson die een hersen bloeding had gehad. Lopen was niet meer mogelijkheid, maar door het betaald looprek weer wel.

Filosofie

Uit veel onderzoeken blijkt dat verbetering van de levensomstandigheden en toekomstverwachtingen in ontwikkelingslanden onlosmakelijk samenhangt met participatie, betrokkenheid en empowerment van ouders en lokale gemeenschappen. De (financiële) ondersteuning mag daarom nooit in de plaats komen van bijdragen van de ouders en de gemeenschap zelf, maar moet dit aanvullen. Investeringen en ondersteuning moeten samengaan met inzet en het leveren van een prestatie door betrokkenen, ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij alle projecten willen wij de behoefte van de school en wat men zelf kan doen, als uitgangspunt nemen. Doel daarbij is dat scholen op termijn zelfstandig zonder sponsor verder kunnen. Wij sluiten daarmee aan bij de oude traditie van “harambee” in Kenia, waarbij via gemeenschapsactiviteiten geld ingezameld wordt voor een maatschappelijk doel. Een belangrijk element van een projectvoorstel is daarom ook de eigen bijdrage vanuit de community. De community draagt een leerling voor, wijst ons op een Albino familie of creeert een vrouwengroep. De Primary School en zijn of haar community is daarbij een bindende factor en dient aan te geven wat nodig is en hoe zij zelf kan bijdragen aan de realisatie van het project. De eigen bijdrage van de school kan bestaan uit een financiële bijdrage of een bijdrage in natura.

Werkwijze in Kenia

In Kenia werken wij samen in de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. Deze stichting heeft al een jarenlange ervaring met het uitvoeren van onderwijs, economische en gezondheidsprojecten en beschikt over een goede financiële infrastructuur en locale medewerkers. Op deze manier is gewaarborgd dat sponsorgeld terecht komt bij het project waarvoor het bedoeld is en dat de werkzaamheden in het kader van projecten ook goed worden uitgevoerd. Voor deze dienstverlening betalen wij een bijdrage van €550   per jaar aan Tenda Pamoja.

Sponsorbeleid in Nederland

Het uitgangspunt van de Stichting is, dat wij sponsoren zoeken bij een concreet project. Daarmee wordt bereikt dat er een directe betrokkenheid ontstaat tussen sponsor en het project. Bovendien worden sponsoren achteraf goed geïnformeerd over de besteding van hun gelden met informatie over het project dat ze hebben gesteund. De terugmelding doen wij individueel of via nieuwsbrieven, bijvoorbeeld per e-mail. Wij zullen in Nederland financiële steun vragen voor realisatie van de projecten bij:

  • Particuliere sponsoren
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld en gepubliceerd, waaruit zal blijken hoe we invulling hebben gegeven aan onze doelstellingen. Het jaarverslag zal op onze website gepubliceerd worden. Omdat wij de ANBI-status hebben is financiële ondersteuning onder de geldende voorwaarden geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar voor particuliere sponsoren en bedrijven.

Door de kleinschaligheid van de projecten worden alle financiële middelen direct voor projecten aangewend en is geboden hulp effectief. Eventuele overheadkosten en/of reiskosten worden door de bestuursleden van de stichting Tunajenga zelf betaald. Op deze wijze garanderen wij, dat uw gift in zijn geheel besteed wordt aan de projecten. Niets verdwijnt door “anonieme overhead” en/of anonieme projecten “Wij blijven werken aan de betrokkenheid”.