Successtories

Hamisi 

Hamisi hebben wij jaren geleden ontmoet. Na de Primary School, stond hij onverwachts voor ons met de vraag, in well speaking English, of wij zijn Secondary School opleiding wilden sponsoren. Zijn ouders met 6 kinderen waaronder 5 Albino’s waren daar niet toe in staat. Hamisi zag voor zich zelf kansen en wij zagen die ook. Zijn Secondary School rondde hij af, maar waar lagen nu zijn mogelijkheden? Eerst dachten wij met elkaar in het lesgeven, zijn Engels was nog steeds very good. Ook waren er mogelijkheden om andere Albino’s te helpen, dankzij het veldwerk van een dermatoloog. Deze laatste had Hamisi bij toeval ontmoet. Hamisi kent deze albino’s, dankzij het netwerk, inmiddels allemaal. Hamisi zet zich in voor deze Kwale Albinism Group. Hij kan zich goed profileren, men kent hem. Zo viel hij ook op bij de plaatselijke overheid. Zij boden hem een baan aan in de beveiliging. De opleiding is daarbij voor hem betaald door Tunajenga. Hamisi heeft door zijn betaalde baan (150 euro per maand) een huis gebouwd voor zijn familie. Met zijn vriendin Monica woont hij in Kwale. In juni 2018 werden wij daarbij verrast door de mededeling, dat zijn dochter Marijke Mlongo Hamisi was geboren. Helaas bereikte ons het trieste bericht dat Marijke eind januari 2023 is overleden.

Paul 

Paul is een oud leerling van de Dzombo Primary School met een score destijds van de KCPE van boven de 300. De school en de ouders hebben Paul toen voor gedragen om in aanmerking te komen voor sponsoring gezien zijn privé omstandigheden. Hij werd daarbij geselecteerd door de WAA Boys High School. Eind 2016 was hij klaar met zijn middelbare school met als eind resultaat een D+ score. In eerste instantie wilde hij het onderwijs in en terug keren naar zijn oude Primary School, de Dzombo. Echter veranderingen in het onderwijs opleidingssysteem hebben er voor gezorgd dat Paul een andere weg insloeg. Hij startte in september 2017 met een technische opleiding bij het Enginering College. De foto laat zien dat hij bezig is met metselen. Het beroep van metselaar is een sterk opkomend beroep, Paul heeft een goede keuze gemaakt. In 2019 is de opleiding afgerond. Paul werkt nu bij verschillende aannemers, deze aannemers worden o.a. ingezet bij bouwprojecten voor Tenda Pamoja.

 

 

Mercy 

Mercy had  haar Secondary School afgerond met een mooie score. Ook deze opleiding was voor haar gefinancierd. In 2016 startte zij op het Kenya Medical Training College. Deze studie duurde 3 jaar. Het gaf haar het diploma in Community Health Nursing. Nurse worden was haar grote droom en passie. November  2019 heeft zij haar opleiding afgerond en liet zij vol trots haar diploma zien. Haar manier van werken en haar gedrevenheid zijn daarbij opgevallen, want na deze studie mag zij nog een ICT opleiding volgen. Sinds 1 september 2020 heeft zij dan eindelijk een prachtig betaalde baan bij de Muhaka Dispensary vlak bij Ukunda. 

Per 1 juli 2020 is Mercy, lid van  het bestuur van Tenda Pamoja Kenya.

 

 

 

 

Kanyiva

Onze eerste ontmoeting blijft ons bij, omdat zij zo blij was dat zij gesponsord werd. Haar moeder had haar kracht gegeven op haar sterfbed door aan te geven, dat zij Kanyiva ooit een engel zou ontmoeten!! Bijzonder daarbij is, dat de naam Marijke in het Swahili de vertaling van Malaika heeft gekregen, dat betekent “engel”. De ontmoeting met haar vond plaats op de Kingwede Secondary School. Zij viel op door haar gedrevenheid en vastberadenheid om met succes de Secondary School af te willen ronden. Na de Secondary School hebben wij geregeld, met haar toestemming, dat zij naar de Ganda Primary School kon voor haar leerwerktraject. Kanyiva heeft dankzij sponsoring haar certificaat en diploma behaald. Tevens heeft zij een speciale computercursus gevolgd. Zij is door de county uitgekozen en heeft vanaf april 2015 een betaalde baan. Zelf heeft Kanyiva door haar betaalde baan kunnen sparen, om naar de universiteit te kunnen gaan en haar degree te halen. Inmiddels is Kanyiva tot het moslim geloof bekeerd en is getrouwd. Zij is moeder geworden van een dochter. In januari 2019 meldde Kanyiva, dat zij een nieuwe baan had gekregen. Zij is nu ECDE field officer/Supervisor in Kinondo. Zij houdt zich daarbij bezig met ondersteuning en toezicht met allerlei zaken rond de ECDE. Het gaf ook een salarisverhoging.

Per i juli 2020 is Kanyiva, lid van het bestuur Tenda Pamoja Kenya.

 

 

Mwanaidi 

Mwanaidi komt van de Menzamwenye Primary School. Zij had een hele lage score bij de KCPE van 271, toch kon zij naar de Ngozi Secondary School. Op de middelbare school behaalde zij zeer wisselende resultaten, na extra ondersteuning d.m.v. Remedial teaching en haar wilskracht rondde zij de Secondary School af met een C score, dat zorgde er voor dat zij naar de universiteit kon gaan. Zij heeft daarbij een management opleiding gevolgd. De studie had daarbij een praktijk opdracht. De opdracht in management zorgde ervoor dat zij de 10 vrouwen groepen binnen Tenda Pamoja kon adviseren. Eind 2018 ontving zij haar diploma. Zij is nu in afwachting van een betaalde baan en is inmiddels getrouwd.

 

 

 

 

 

 

Miriam 

Miriam heeft ook het leerwerktraject gevolgd op de Ganda Primary school en is daar gekomen op voordracht van de ouders. Een gedreven student, die al snel haar certificaat en diploma behaalde. In 2016 was zij hier mee klaar. Miriam heeft zelf het initiatief genomen om  bij de Ganda Primary School te vertrekken en om een middelbare/Secondary School aan te schrijven. Het resultaat was dat zij meteen werd aangenomen als lerares aardrijkskunde. Aardrijkskunde geven was nl. een passie van haar. Bij het behalen van haar diploma scoorde zij hier een prachtig cijfer op. Miriam is nog steeds gedreven, nu als leerkracht en werkt met veel plezier op deze school. De baan geeft haar ook een inkomen.

 

 

 

 

 

 

Asia 

Asia kennen wij al jaren eigenlijk nog van de middelbare school. Na de Secondary School werd zij vrijwilligster op de Ganda Primary School. 4 jaar heeft zij dit gedaan, toch wist zij niet of zij een opleiding wilde volgen in en voor het onderwijs. Asia besloot naar Mombasa te gaan en op de universiteit volgde zij een opleiding in Toerisme. Met succes heeft zij deze opleiding afgerond. De politieke situatie maakte het destijds, dat er minder toeristen naar Kenia kwamen. De banen in de sector Toerisme waren nihil. Op een bijeenkomst van de gesponsorde meiden, de zgn. Makena day hoorde zij dat er ondersteuning werd gevraagd bij de dispensary (klein ziekenhuis) op de Mwangulu Primary School. Zij besloot daar naar toe te gaan. Zij deed het onderzoekswerk vol overgave. Zij had het erg naar haar zin. Werd alom gewaardeerd. Asia volgde een opleiding in de farmacie en behaalde haar certificaat. Een kans op een betaalde baan zat er helaas niet in. Asia raakte in gesprek in gesprek over de Saini Academy. Zij ging terug naar waar zij begon, het werken in het onderwijs. Bezig met het halen van haar ECDE certificaat. Maar…Wederom anno 2019 een nieuwe ontwikkeling; dankzij de inzet van velen heeft zij nu een betaalde baan. Men wilde Asia graag terug. Zij werkt weer op de dispensary.

 

 

Ishara


Ishara is vanaf het begin betrokken geweest bij de Saini Academy. Zij had lang gespaard om aan de opleiding ECDE certificate te beginnen. Haar ouders konden met 8 kinderen dit financieel niet voor haar regelen. Haar gedrevenheid en passie zorgde ervoor dat Tunajenga besloot om haar ECDE diplom opleiding te bekostigen. Covid 19 zorgde voor vertraging. Maar eindelijk oktober 2020 kon zij haar eindexamen doen en eind januari 2021 hoorde zij, dat zij geslaagd was. Alles bij elkaar bracht haar dit nu tot headteacher van de Saini Academy. Een droom die werkelijkheid werd.

 

 

 

 

 

 

 

Chizi

Chizi is een oud leerling van de Ganda Primary School. De school waar zij nu haar leerwerktraject volgt. Destijds is zij door de school en de community voorgedragen om voor sponsoring in aanmerking te komen. Zij heeft deze kans met beide handen aangegrepen en werkt erg hard om haar diploma opleiding af te ronden en.. om haar familie te ondersteunen. Covid 19 zorgde er echter voor, dat haar studie vertraging op liep en dat zij geen inkomen meer had. De school financierde haar nl. vanuit de inkomsten van de verhuur van het hostel.

Op 4 januari 2021 zijn de scholen in Kenia weer begonnen na 9 maanden van sluiting. De leerkrachten huren weer een ruimte in het hostel. Echter er werd geen huur betaald en Chizi kreeg geen inkomen. In overleg is Chizi overgeplaatst naar de Saini Academy en is zij verzekerd van inkomen. Begin 2022 heeft zij haar twee jarige opleiding voor het diplom afgerond.

 

 

 

Nhukwasha

Nhukwasha hebben wij jaren geleden ontmoet op de Ganda Primary School waar zij deelnam aan het leerwerktraject en haar certificate behaalde. Aangespoord door de andere dames van het Girlshostel, begon zij aan haar 2 jarige diplom opleiding. Heimwee naar haar home area, maakte dat zij de Ganda Primary School verliet en op de Dzombo Primary School ging werken. Nhukwasha onderhoudt ook haar familie en betaalt de schoolfees voor haar broertjes. Zij werkte op de ECDE afdeling, een conflict (het niet betalen van haar salaris opgebracht door de ouders)  zorgde er voor dat zij vertrok. Zij ging werken op een privé school. Helaas zijn deze scholen door Covid 19 ook dicht en krijgt zij wederom geen salaris. 

 
 

 

 

 

 

Faith

 

Faith is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Zij behaalde bij de KCPE een score van 291. Eigenlijk geen al te hoge score. Toch was zij geselecteerd door de Frans Joseph Secondary School. Een school om de hoek. Haar omstandigheden waren niet erg rooskleurig. Haar vader wilde haar nl. uithuwelijken, maar Faith wilde verder leren. Zij heeft in 2016 de Secondary School afgerond met een D+. Deze score gaf de mogelijkheid voor een vervolgopleiding. Zij wilde het leerwerktraject voor ECDE certificaat graag uitvoeren op haar oude Primary School, de Dzombo, haar home area. Zij besloot daarom om de Saini Academy te verlaten. Begin 2022 heeft zij haar 2 jarige opleiding voor het diplom afgerond.

 

 

 

 

 

 

Masha  

Masha hebben wij ontmoet in maart 2014 op de Ganda Primary School. Hij had zich zelf via sollicitatie aangemeld, omdat hij in aanmerking wilde komen voor het leerwerktraject van deze school. Dit gaf hem naast een opleiding ook een inkomen. Gedreven om het onderwijs in te gaan, behaalde hij na 2 jaar zijn ECDE certificaat. Zijn vervolgstudie heeft hij onlangs afgerond. Bijzonder daarbij was, dat hij daarnaast nog een studie volgde. Een studie Special Educational Needs.
In september 2018 hebben wij Masha uitgenodigd op de Saini Academy.  Masha was erg onder de indruk. Dit gaf mogelijkheden. In januari 2019 is hij nl. gestart op de Saini Academy als headteacher. Een mooie baan in het onderwijs, zijn droom!!  Maar januari 20201 is Masha vertrokken. Hij is gaan werken als leerkracht op een public school. De Kichakamkwaju Primary. Het vooruitzicht op een salaris gaf daarbij de doorslag. Masha is inmiddels getrouwd en heeft een tweeling. Een jongen en een meisje; Yasir en Yusra.  In september 2022 is hij benoemd op een school in Malindi, Kakomani Primary. Ver weg van zijn gezin.

 

 

 

Nicholas 

Nicholas was een oud leerling van de Ganda Primary School. Zijn score was 286, niet al te hoog. Maar de school vond dat hij een kans verdiende. Zijn ouders zijn allebei overleden. Hij werd daarna door zijn oma opgevoed. Toen zijn oma overleed, nam een tante het huis in bezit en Nicholas en zijn zus kwamen op straat te staan. De coördinator van Tenda Pamoja heeft zich over hem ontfermt. Dankzij sponsoring kon hij naar de Highschool, de Menzamwenye Secondary School. In  januari 2020 heeft hij zijn ICT opleiding aan de Technical University of Mombasa afgerond. Onder supervisie van de National Industrial Training Authority. Hij berichtte dat hij een baan had in een ICT Center. Helaas door de Covid-19 nam hij het besluit om zijn baan op te geven, de werkomstandigheden waren de reden. Momenteel werkt hij weer bij een ICT centrum en heeft een eigen ICT reparatie business.

 

Michael

Michael is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Hij had een score van boven de 300 bij de KCPE. Dankzij sponsoring heeft hij begin 2018 zijn middelbare school afgerond. Het vervelende was echter dat hij zijn diploma niet in ontvangst had kunnen nemen, daar er ontbrekende handtekeningen waren van docenten. Het had even wat voeten in de aarde, want op het moment dat Michael  op pad ging voor de handtekeningen, waren de desbetreffende docenten niet aanwezig. Daarnaast had hij niet altijd de financiële middelen om naar zijn middelbare school af te reizen. Dankzij bemiddeling van de coördinator in Kenia is in september 2018 toch e.e.a. geregeld. Michael kon met zijn middelbare school diploma met een gemiddelde C score starten met een ICT opleiding op het Coast Institute of Technology. In 2022 is hij gestart met het  laatste jaar van deze opleiding. Goed nieuws. Eind 2022 heeft hij zijn opleiding afgerond. Mei 2023 meldde Michael dat hij een baan had gekregen bij Dua Njema Micro Enterprise Limited in Kilifi County. Het geeft een goed salaris met mooie vooruitzichten. Hij was erg blij met deze nieuwe baan, meldde hij trots. Foto december 2022