Onze projecten

De projecten die er zijn worden mogelijk gemaakt door de financiële support van vrienden, familie, relaties, bedrijven en geïnteresseerden. Ook hebben wij relaties die al jaren een trouwe donateur zijn. Deze sponsorbijdragen zijn dan b.v. gekoppeld aan een opleiding voor een jongere, een school, een gezin of mogen daarbij anders worden besteed.

Partners zijn daarbij ook belangrijk

Stichting Tenda Pamoja is al 15 jaar actief als samenwerkingsverband van een tiental  Nederlandse stichtingen die in Kenia kleinschalige projecten initiëren, in het zuiden van Kenia, specifiek Kwale County. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van medewerkers en heeft een eigen bestuur: Tenda Pamoja Kenya. 2 Gesponsorde oud leerlingen van Stg. tunajenga, met inmiddels een universitaire opleiding op zak, maken o.a. deel uit van dit bestuur. (Mercy en Kanyiva)

 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken zij de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.


In maart 2022 is Tunajenga een samenwerking aangegaan met DEAN. Digital Education, Africa Network. Het is een Nederlandse organisatie die opereert in Afrika en die tal van mogelijkheden, scholingen en voorzieningen biedt op ICT vlak. Zij maken b.v. gebruik voor hun trainingen van een draagbare onderwijsserver die overal inzetbaar is. Zij hebben een capaciteitsopbouw via praktische activiteiten. Zij bieden met hun programma het volgende aan; een training voor het team van de school, De cursus wordt gegeven in een bepaald blok van dagen en is verspreid over 2 jaar. Het team wordt begeleid en de activiteiten worden gevolgd. Daarnaast krijgt de Saini Academy tablets. Wij hebben er nu 20 kunnen aanschaffen via het DEAN programma. Naast de 2 grotere tablets die er al zijn voor de leerkrachten Maar nog veel fijner is dat DEAN een programma heeft ontwikkeld met een leeromgeving voor het onderwijs in Kenia. Het programma sluit aan bij het nieuwe onderwijscurriculum van Kenia.

 

ODF (Orhan Demir Foundation) biedt financiële steun aan projecten van ANBI-stichtingen die voorzien in onderdak, zorg en onderwijs voor kinderen in Afrika en Azië. ODF voelt zich van A tot Z betrokken bij elk project dat financieel wordt ondersteund. Ook nadat een project is opgeleverd blijft ODF actief betrokken.

 

Secteur 10, een beter leven in Afrika

Het is dan zover: de donatie van de Spirulina farm, een project van de Nederlanders Jet en Piet van Winsen van Secteur 10 for a better life in Africa, is geregeld. De leerlingen op de Saini Academy, genieten nu elke dag van de “groene pap”. Dit komt door de toevoeging van de Spirulina.Spirulina is  een microscopische groene alg. Het is geen medicijn, maar gezonde natuurlijke voeding; the most nutrious healthy food on earth. Het product verbetert de gezondheid.

 

Onze projecten in Kenia bezoeken wij 1 keer per jaar. De ontmoetingen zijn daarbij ontroerend. Ook belangrijk is de informatie die wij vertrekken via de nieuwsbrief, de site en via WhatsApp. Mooi zijn daarbij de successtories.

De projecten zijn:

De Saini Academy

De Bilashaka Primary School

De Jongeren

De Gezinnen, onze families

Albino’s (afgerond medio 2021)