Onze projecten

De projecten die er zijn worden mogelijk gemaakt door de financiële support van vrienden, familie, relaties, bedrijven en geïnteresseerden. Ook hebben wij relaties die al jaren een trouwe donateur zijn. Deze sponsorbijdragen zijn dan b.v. gekoppeld aan een opleiding voor een jongere, een school, een gezin of mogen daarbij anders  worden besteed.

Partners zijn daarbij ook belangrijk

Stichting Tenda Pamoja is al 14 jaar actief als samenwerkingsverband van een tiental kleine Nederlandse stichtingen die in Kenia kleinschalige projecten initiëren. In het zuiden van Kenia, specifiek het gebied van Kwale en Lunga Lunga. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van medewerkers.

 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken zij de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

 

ODF (Orhan Demir Foundation) biedt financiële steun aan projecten van ANBI-stichtingen die voorzien in onderdak, zorg en onderwijs voor kinderen in Afrika en Azië. ODF voelt zich van A tot Z betrokken bij elk project dat financieel wordt ondersteund. Ook nadat een project is opgeleverd blijft ODF actief betrokken.

 

Onze projecten in Kenia bezoeken wij 2 keer per jaar. De ontmoetingen zijn daarbij ontroerend. Ook belangrijk is de informatie die wij vertrekken via de nieuwsbrief, de site en via WhatsApp. Mooi zijn daarbij de successtories.

De projecten zijn:

De Saini Academy

De Bilashaka Primary School

De Jongeren

De Gezinnen

Albino’s (afgerond medio 2021)