In de gemeenschap rond de Saini Academy is een gezin met een moeder en 13 kinderen. In de nieuwsbrieven is daar al 2 maal over bericht. Haar man is overleden. De moeder verleent wat hand en span diensten op de Sanini Academy graag dat haar kinderen ook naar de school konden. 2 jaar geleden hebben wij dit gezin van kleding kunnen voorzien, dankzij donatie van sportkleding. De kinderen dragen de tenues nog steeds vol trots. Onlangs konden 4 van deze kinderen van kleding veranderen, zij kregen het schooluniform van de Saini Academy. Maar ook de sokken, de schoenen, de rugzak en het lesmateriaal. Dit alles mogelijk dankzij sponsoring; voor € 195,00 per jaar kunnen deze kinderen nu naar school. Bij dit bedrag is de lunch inbegrepen. Binnenkort na de kerstvakantie gaat één van de jongsten naar school, door een miscommunicatie was de plaatsing op school niet goed geregeld. Wij ontvingen de foto’s van het naar school gaan, maar vooral ook de video van de moeder, die ontzettend dankbaar en trots was dat haar kinderen nu onderwijs konden genieten.

Eén van de 10 rechten volgens de Verenigde Naties is immers het recht op onderwijs.