Stichting Tunajenga

Laatste nieuws van 2018

Borrel Het is alweer 11 dagen geleden, dat de borrel plaats vond. Wij kijken terug op een leuke, gezellige bijeenkomst. Het gaf daarbij de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Wij merkten dat een ieder de presentatie van ons nieuwe project binnen Tunajenga, de Malaika Mdogo waardeerde. Voor 2019 alvast in de agenda; Tunajenga borrel 3 november.

 

 

Malaika Mdogo Er gaat in december 2018 gestart worden met de bouw van het derde lokaal. Een ieder is er van overtuigd dat het leerlingen aantal toe gaat nemen. Daarnaast zijn de huidige 2 lokalen verdeeld in tweeën. PP1 en PP2 de kleuterafdeling bij elkaar en een ruimte voor Grade 1-2-3-. Volgend jaar wordt er gestart met Grade 4 . Ook zijn de wensen binnen gekomen voor de aanschaf van: meubilair en lesmateriaal.

 

 

Graduation day 9 november De eerste graduation day op de Malaika Mdogo, een ware happening. Via whats app stroomde de foto’s en de filmpjes naar binnen. Het is een belangrijke dag in het Keniaanse onderwijs. Het is de dag die viert dat kinderen de overstap maken van de Kindergarten naar Grade 1 en de kinderen die overstappen van Grade 3 naar 4. Deze gaan van de lower Primary School naar de upper Primary School. De leerlingen dragen speciale kleding en zgn. afstudeer hoedjes. Er was taart, zang, dans en muziek.

 

Tunajenga Academy De Tunajenga Academy dankt zijn naam aan onze stichting, omdat de headmaster de naam van de school van New Life Academy veranderde in Tunajenga Academy. Als stichting heeft er onder steuning plaats gevonden d.m.v. sponsoring van knuffels, lesmateriaal en bankjes. Daarnaast de betaling van het dak. Structureel zijn er geen afspraken met de school. Deze wordt bezocht o.a. vanwege de Albino’s. De school zal samen met de community verder werken aan het afbouwen.