Jongeren project

Jongens sponsoring

 

Sammy 

Sammy is de zoon van de ober uit het Leopard Beach Resort, die wij al jaren kennen. In 2016 werd Michael geconfronteerd met een oogziekte. Dit maakt dat hij niet meer kon werken. Sammy zijn zoon verbleef op dat moment op de Diani Ocean Academy in Ukunda. De school fees heeft Tunajenga toen overgenomen. In het voorjaar van 2018 hadden wij pas een ontmoeting met zijn gezin; zijn vrouw Catherine, Sammy en de kleine meid Grace. Sammy maakte de overstap naar de Mikaela Primary School, omdat de andere school failliet ging. Sammy moest wennen aan deze overstap en deed grade 7 voor de tweede keer. Hij moet heel vroeg op om op tijd op school te zijn. Inmiddels zit hij in het laatste jaar van de Primary School. Sammy draagt inmiddels een bril. De bril verkleurt daarbij bij het zonlicht. Het blijkt nl. dat Sammy de zelfde oogziekte heeft als zijn vader Michael. De ziekte wordt daarbij doorgegeven van vader op zoon. Echter het grote verschil is nu anno 2019, dat Sammy onder controle is en wordt behandeld. De school fees worden daarbij betaald en Sammy wilde graag nieuwe schoenen. November 2019 heeft Sammy de eindtoets gemaakt, zijn score was 329. Hij heeft een oproep gehad van de Kaya Tiwi Secondary School in het district Kwale. Zijn opleiding wordt nu betaald en de helft van de boarding kosten..

 

 

 

Michael 

Michael is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Hij had een score van boven de 300 bij de KCPE. Dankzij sponsoring heeft hij begin 2018 zijn middelbare school afgerond. Het vervelende was echter dat hij zijn diploma niet in ontvangst had kunnen nemen, daar er ontbrekende handtekeningen waren van docenten. Het had even wat voeten in de aarde, want op het moment dat Michael  op pad ging voor de handtekeningen, waren de desbetreffende docenten niet aanwezig. Daarnaast had hij niet altijd de financiële middelen om naar zijn middelbare school af te reizen. Dankzij bemiddeling van de coördinator in Kenia is in september 2018 e.e.a. geregeld. Michael heeft nu zijn diploma met een mooie score C, dat maakte dat hij kon starten met een ICT opleiding op dezelfde school als Paul. Gedurende Covid 19 ondersteunt hij Samson Ndegwa mat het maken van overzichten in Excel bestanden voor de logistieke uitvoering van het verdelen van voedselpakketten bij gezinnen en scholen.

 

 

 

 

Shedrack 

Shedrach , is de getalenteerde broer van Hinzano en Paul. Hij zit nu in de derde klas, form 3 van de Menzamwenye Secondary School. Zijn broer Paul draagt bij in de kosten van zijn opleiding net zoals Tunajenga. Zijn vader is overleden. Zijn omstandigheden, maken dat er altijd zorgen zijn. Dit heeft effect op zijn resultaten. Van een gemiddelde C+, scoort hij nu een C. De school geeft aan, dat er meer potentie in zijn leren zit.

 

 

 

 

 

 

Meisjes sponsoring

Grace 

Grace is de jongere zus van Sammy.  Zij heeft dezelfde ouders. Grace heeft een andere achternaam. Het krijgen van een familie naam verloopt in Kenia van vader en op moeder en op familie. Grace is gestart als kleuter op de Diani Oasis Beach Academy te Ukunda.  Door het faillissement van de school is zij eveneens vertrokken naar een nieuwe school, de Mikaela Academy net zoals destijds haar broer Sammy. Hoe jong en klein zij ook nog is, zij is een zeer gedreven leerling die makkelijk de overstap kon maken. Bij het vak Engels scoorde zij een good,  Bij het vak Rekenen een excellent en ook is zij erg goed in de creatieve vakken. 

Ook is Grace gek op kleding. Zij boft, want wij nemen bij ieder bezoek prachtige kleding mee, die gedoneerd wordt. Elk kleding stuk wordt daarbij geshowd. Haar foto spreek daarbij voor zich.

 

 

 

Halima 

April  2019 kregen wij een speciaal verzoek aangaande sponsoring voor Halima. Zij is een getalenteerde leerling van de Dzombo Primary School. Zij zit in Grade 3 maar dreigde van school te moeten daar de kosten niet meer betaald kunnen worden. Halima verblijft nl. bij haar grootmoeder, Zij is geboren met gebogen benen en heeft een stok nodig om zich te verplaatsen. Haar vader negeerde moeder en dochter en verliet het gezin. Moeder totaal wanhopig bracht Halima, haar zusje en 3 broers onder bij haar oma Elizabeth. Met elkaar wonen zij in erbarmelijke omstandigheden. Het onderwijs is gratis, maar bepaalde kosten moeten er toch gemaakt worden. Totaal  30 euro voor geheel 2019. (uniform en examengeld)  Zij heeft een hoge ranking in haar klas,  derde van de 66 leerlingen, een goede score. In het voorjaar van 2020 hebben zij dankzij een mooie sponsoring 3 nieuwe matrassen gekregen. Een ieder sliep nl. op de grond. Ook hebben wij support gehad voor aanschaf van spullen om te koken. De laatste aanschaf betrof nieuwe muskietennetten. Halima had in de zomer malaria.

Een nieuwe ontwikkeling is de behandeling voor Halima. In mei 2021 is deze gestart dankzij bemiddeling van het APDK ( Association for the Physicall Disabled of Kenya) Deze organisatie vergoedt alle medische kosten en ingrepen. Half mei is het rechterbeen van Halima in het gips gezet in de speciale kliniek te Mombasa. Half augustus wordt haar linkerbeen geopereerd in een kliniek in Kijabe in het district Naivasha. Daarna gaat zij na revalidatie weer terug naar Mombasa. Als de revalidatie goed verloopt keert zij terug naar school. een nieuwe school. Deze school behaalt goede resultaten. De headteacher vond het een uitdaging in positieve zin om Halima te verwelkomen. Halima doet het nl. heel goed op school, de uitdaging ligt in het feit om Halima nog beter te laten presteren. Zij zal intern op de school verblijven en goed in de gaten worden gehouden. Het eten wordt geregeld en er is een goede begeleiding

Faith

Faith is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Zij behaalde bij de KCPE een score van 291. Eigenlijk geen al te hoge score. Toch was zij geselecteerd door de Frans Joseph Secondary School. Een school om de hoek. Haar omstandigheden waren niet erg rooskleurig. Haar vader wilde haar nl. uithuwelijken, maar Faith wilde verder leren. Zij heeft in 2016 de Secondary School afgerond met een D+. Deze score gaf de mogelijkheid voor een vervolgopleiding. Zij wilde het leerwerktraject voor ECDE certificaat graag uitvoeren op haar oude Primary School, de Dzombo. Inmiddels  2021 is Faith bezig met de afronding haar “diplom” opleiding en is zij weer teruggegaan naar haar home area Dzombo Primary en heeft zij de Saini Academy verlaten.