Jongeren project

Jongens sponsoring

 

Sammy 

Sammy is de zoon van de ober uit het Leopard Beach Resort, die wij al jaren kennen. In 2016 werd Michael geconfronteerd met een oogziekte. Dit maakt dat hij niet meer kon werken. Sammy zijn zoon verbleef op dat moment op de Diani Ocean Academy in Ukunda. De school fees heeft Tunajenga toen overgenomen. In het voorjaar van 2018 hadden wij pas een ontmoeting met zijn gezin; zijn vrouw Catherine, Sammy en de kleine meid Grace. Sammy maakte de overstap naar de Mikaela Primary School, omdat de andere school failliet ging. Sammy moest wennen aan deze overstap en deed grade 7 voor de tweede keer. Hij moet heel vroeg op om op tijd op school te zijn. Inmiddels zit hij in het laatste jaar van de Primary School. Sammy draagt inmiddels een bril. De bril verkleurt daarbij bij het zonlicht. Het blijkt nl. dat Sammy de zelfde oogziekte heeft als zijn vader Michael. De ziekte wordt daarbij doorgegeven van vader op zoon. Echter het grote verschil is nu anno 2019, dat Sammy onder controle is en wordt behandeld. De school fees worden daarbij betaald en Sammy wilde graag nieuwe schoenen. November 2019 heeft Sammy de eindtoets gemaakt, zijn score was 329. Hij heeft een oproep gehad van de Kaya Tiwi Secondary School in het district Kwale. Zijn opleiding wordt nu betaald en de helft van de boarding kosten..

 

Adrian 

Adrian is de zoon van Janet.  Janet hebben wij jaren geleden al ontmoet, Zij werkt als hostess in het Leopard Beach Resort. Naast de zorg voor haar zoon Adrian, zorgt zij ook voor de kinderen van haar overleden zussen. Adrian deed het goed op school. In 2017 ging Adrian naar de laatste groep van de Mumias Primary School. Hij verliet deze school met een prachtige KCPE eindscore. Gemiddeld A- Zijn score was 404 en zijn teachers waren erg tevreden over zijn inzet. Met de inzet van een ieder maakte dit dat Adrian werd voorgedragen voor de Lenana High School te Nairobi. Deze school hoort bij de top 25 van beste High Schools in Kenia. Deze score zorgt ervoor dat de Secondary School van deze leerling gefinancierd wordt door de overheid. Dit dachten wij met elkaar. Echter dit is een afspraak in het district Kwale voor leerlingen die op een Primary School in dit district hebben gezeten. Zijn moeder Janet woont dan wel in Kwale, maar Adrian heeft zijn Primary School genoten “up country”, zoals dat zo mooi heet. Dit houdt helaas in, dat er voor Adrian geen financiering vanuit de plaatselijke overheid kan plaats vinden. Tunajenga betaalt een deel van zijn opleiding. Janet heeft daarnaast een lening afgesloten en financiert daarmee het andere deel. Januari 2020 gaat zijn moeder Janet de bijdrage in het geheel op zich nemen.

 

Hinzano 

HInzano is de jongere broer van Paul. ( zie succes stories) In 2015 bereikte ons het bericht dat de gezins situatie van het gezin nog erbarmelijker was geworden, maar dat de jongere broer HInzano ook goede scores had en dat het toch jammer zou zijn als er gen opleiding mogelijk was. Er kwamen verzoeken vanuit de community naar de mogelijkheden van Tunajenga. Hij was ontzettend blij dat hij verder kon en mocht leren. In een brief gaf hij ontroerend aan, dat nog niemand, behalve dan zijn ouders, zich ooit om hem bekommerd had. Eind 2018 heeft Hinzano de Secondary SchooL afgerond met een C score. In februari 2019 hebben wij hem ontmoet bij de Forest Lodge in Ukunda. Zijn toekomstplannen zijn daarbij besproken. Hinzano wil een vervolgopleiding in de medische sector gaan starten met specificatie management. Een good looking guy, vol vertrouwen in zijn toekomst. September 2019 is hij met de opleiding begonnen. De overheid draagt daarbij de helft bij.

 

 

Michael 

Michael is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Hij had een score van boven de 300 bij de KCPE. Dankzij sponsoring heeft hij begin 2018 zijn middelbare school afgerond. Het vervelende was echter dat hij zijn diploma niet in ontvangst had kunnen nemen, daar er ontbrekende handtekeningen waren van docenten. Het had even wat voeten in de aarde, want op het moment dat Michael  op pad ging voor de handtekeningen, waren de desbetreffende docenten niet aanwezig. Daarnaast had hij niet altijd de financiële middelen om naar zijn middelbare school af te reizen. Dankzij bemiddeling van de coördinator in Kenia is in september 2018 e.e.a. geregeld. Michael heeft nu zijn diploma met een mooie score C, dat maakte dat hij kon starten met een ICT opleiding op dezelfde school als Paul.

 

 

 

Hassan 

Hassan is een oud leerling van de Kiruku Primary school. Hij had daarbij een score van boven de 300 bij de KCPE. Hierna kon hij dankzij sponsoring naar de Shimba Hills High School. Tijdens deze periode hebben wij hem niet kunnen ontmoeten. Wel schreef hij brieven. Op het moment dat de school dicht was, waren wij niet in Kenia. Het is helaas niet mogelijk de High School te bezoeken. Met groot succes heeft hij in November 2018 de High School met een C+ score afgerond. Dit wilde hij toch zelf vertellen. Op 9 februari 2019 hebben wij hem bij de Forest Lodge te Ukunda ontmoet. Een gedreven jongen met de goede intentie om aan zijn vervolg opleiding te beginnen. Dit zal in de medische richting zijn, daar is in de toekomst werk in te vinden en zijn hart ligt daar.

 

 

 

Nicholas 

Nicholas was een oud leerling van de Ganda Primary School. Zijn score was 286, niet al te hoog. Maar de school vond dat hij een kans verdiende. Zijn ouders zijn allebei overleden. Hij werd daarna door zijn oma opgevoed. Toen zijn oma overleed, nam een tante het huis in bezit en Nicholas en zijn zus kwamen op straat te staan. De coördinator van Tenda Pamoja heeft zich over hem ontfermt. Dankzij sponsoring kon hij naar de Highschool, de Menzamwenye Secondary School. In  Januari 2020 heeft hij zijn ICT opleiding af aan de Technical University of Mombasa afgerond. Onder supervisie van de National Industrial Training Authority. Hij berichtte dat hij een baan had in een ICT Center. Helaas door de Covid-19 nam hij het besluit om zijn baan op te geven, de werkomstandigheden waren de reden.

 

 

Shadrack 

Shadrach , is de getalenteerde broer van Hinzano en Paul. Hij zit nu in de derde klas, form 3 van de Menzamwenye Secondary School. Zijn broer Paul draagt bij in de kosten van zijn opleiding net zoals Tunajenga. Zijn vader is overleden. Zijn omstandigheden, maken dat er altijd zorgen zijn. Dit heeft effect op zijn resultaten. Van een gemiddelde C+, scoort hij nu een C. De school geeft aan, dat er meer potentie in zijn leren zit.

 

 

 

 

 

Meisjes sponsoring

 

Grace 

Grace is de jongere zus van Sammy.  Zij heeft dezelfde ouders. Grace heeft een andere achternaam. Het krijgen van een familie naam verloopt in Kenia van vader en op moeder en op familie. Grace is gestart als kleuter op de Diani Oasis beach Academy te Ukunda. Vorig jaar is zij i.v.m. het faillissement van de school eveneens vertrokken naar een nieuwe school, de Mikaela Academy net zoals haar broer Sammy. Hoe jong en klein zij ook nog is, zij is een zeer gedreven leerling die makkelijk de overstap kon maken. Engels scoorde zij een good, Rekenen een excellent en ook is zij erg goed in de creative vakken. In november 2018 heeft zij haar graduation dag gehad, Grace maakte toen nl. de overstap van de Kindergarten naar de Primary School.

Ook is Grace gek op kleding. Zij boft, want wij nemen bij ieder bezoek prachtige kleding mee, die gedoneerd wordt. Elk kleding stuk wordt daarbij geshowd. Haar foto spreek daarbij voor zich.

 

 

 

Halima 

April  2019 kregen wij een special verzoek aangaande sponsoring voor Halima. Zij is een getalenteerde leerling van de Dzombo Primary School. Zij zit in Grade 3 maar dreigde van school te moeten daar de kosten niet meer betaald kunnen worden. Halima verblijft nl. bij haar grootouders, Zij is geboren met gebogen benen en heeft een stok nodig om zich te verplaatsen. Haar vader negeerde moeder en dochter en verliet het gezin. Moeder totaal wanhopig bracht Halima, haar zusje en 3 broers onder bij haar oma Elizabeth. Met elkaar wonen zij in erbarmelijke omstandigheden. Hett onderwijs is gratis, maar bepaalde kosten moeten er toch gemaakt worden. Totaal  30 euro voor geheel 2019. (uniform en examengeld)  Zij heeft een hoge ranking in haar klas, ( derde van de 66 leerlingen )  een goede score.

In het voorjaar van 2020 hebben zij dankzij een mooie sponsoring 3 nieuwe matrassen gekregen. Een ieder sliep nl. op de grond. Ook hebben wij support gehad voor aanschaf van spullen om te koken. ( bakolie, meel, suiker, etc )

 

 

 

Biasha  

Biasha heeft haar Secondary School opleiding dankzij sponsoring kunnen voltooien. Lang hadden wij haar niet gezien, daar deze Secondary School erg ver weg lag. Wij waren haar ook een beetje uit het oog verloren. Een toevallige ontmoeting op de Mwangulu Primary School gaf aan, dat zij na haar Secondary weer naar huis was gegaan. De financiële omstandigheden lieten niet toe, dat zij ergens naar toe kon.  Bemiddeling van de coördinator in Kenia zorgde ervoor dat zij de Makenadag in Ukunda kon bezoeken. Enthousiast geraakt door de andere meiden besloot zij zelf naar een Primary School te schrijven om in aanmerking te komen voor een leerwerktraject. Dit is haar gelukt. Zij ontvangt vanuit de school ook een kleine financiële bijdrage. Dit geeft haar de mogelijkheid om haar ECDE certificaat in de toekomst te gaan volgen.

 

 

 

Nhukwasha 

Nhukwasha hebben wij jaren geleden ontmoet op de Ganda Primary School, waar zij deel nam aan het leer werk traject en haar certificate haalde. Aangespoord door de andere meiden van het Girlshostel waar zij toen woonde begon zij aan haar 2 jarige diplom opleiding. Heimwee naar haar home area maakte dat zij de Ganda Primary School verliet en op de Dzombo Primary School ging werken. Zij is al een tijd in afwachting van een betaalde baan vanuit de overheid. Wij hebben haar voorgedragen bij de governor van het district. Wij zijn benieuwd. Nhukwasha onderhoud nl. ook haar familie en betaalt de fees voor haar broertjes. In januari 2020 zal de Dzombo haar maandelijkse bijdrage in het geheel gaan betalen.

 

 

 

 

Faith 

Faith is een oud leerling van de Dzombo Primary School. Zij behaalde bij de KCPE een score van 291. Eigenlijk geen al te hoge score. Toch was zij geselecteerd door de Frans Joseph Secondary School. Een school om de hoek. Haar omstandigheden waren niet erg rooskleurig. Haar vader wilde haar nl. uithuwelijken, maar Faith wilde verder leren. Zij heeft in 2016 de Secondary School afgerond met een D+. Deze score gaf de mogelijkheid voor een vervolgopleiding. Zij wilde het leerwerktraject voor ECDE certificaat graag uitvoeren op haar oude Primary School, de Dzombo. Inmiddels voorjaar 2020 is Faith bezig met het tweede jaar van haar diplom opleiding en is zij overgeplaatst naar de Saini Academy.