Bilashaka

Hans Bronsgeest

De sponsor sinds 2001 van deze school. Een ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Sponsoring heeft veel gerealiseerd voor de school. Nieuwe lokalen, watertanks, goten, groepstrajecten en individuele ondersteuning. In 2017 kwamen de gesprekken over de Bilashaka en het monitoren ervan. Wij waren zeer vereerd, dat wij dit mochten gaan doen. Het is een mooi contact met de Bilashaka, Hans en ons. Een pracht school om te monitoren.

 

 

Update 2023 

 

In maart 2023 hebben wij de school opnieuw bezocht, ondanks het teleurstellende bezoek van de vorige keer. Wij kregen nu een geheel andere ontvangst; een warm welcome met een zeer coöperatieve Md. Mwanaisha. Het grote probleem waar de school mee kampt is het water te kort. De oude stenen watertank heeft scheuren in de bodem, maar kan nog water opvangen via de regengoten. Maar dan moet het wel regenen. Er is daarnaast een andere tank die gevuld kan worden met water vanuit de waterleiding vanuit de overheid.  Op een bepaald tijdstip gaat deze kraan open. Echter de doorvoer vanuit deze waterleiding werkt niet. Er komt nu een nieuwe watertank met een capaciteit van 10.000 liter en een dikkere leiding. Voordeel: bij openstelling vanuit de waterleiding vanuit de county, kan de tank sneller en beter gevuld kan worden. 2/3 van dit bedrag wordt bekostigd door Stg. Tunajenga en 1/3 door Wilde Ganzen.

 

 

Nieuwe Headmistress; Mwanaisha Mwagodzero

Tijdens ons bezoek in september 2021 aan Kenia berichtte Ali Kassim, de headteacher ons, dat hij een andere baan had aangenomen. Een promotie voor hem. In een district bij Nairobi zou hij een soort supervisor gaan worden. Hij kreeg als nieuwe taak, scholen te bezoeken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Erg jammer voor ons. Een gedreven onderwijsman, met passie en discipline gaat na jaren, gaat na jaren de Bilashaka  verlaten.

Eind oktober nam de nieuwe headmistress Md. Mwanaisha Mwagodzero echter al contact met ons op en stelde zij zich aan ons voor. Zowel, Ali, het team en de ouders zijn tevreden met deze nieuwe benoeming.

 

 

 

KCPE 2020 score en bezoek van de Governor

Ruim 500 leerlingen heeft de Bilashaka Primary en ook in 2020 behaalde de school een hoge KCPE. Van de 15 scholen die vallen onder de umbrella organisatie Tenda Pamoja, kwam de school daar mee wederom op de eerste plek. 34 leerlingen hebben er aan de KCPE deelgenomen. De gemiddelde score was 307.64. Een mooie ontwikkeling om te zien, dat er 20 meisjes en 14 jongens hebben deelgenomen aan deze toets. Echter in de top 7 staan 6 jongens en 1 meisjes. De score viel daarbij op in het district Kwale, omdat de governor dhr. Salim Mvurya op 19 juni 2021 aanwezig was bij de KCPE celebration dag, om de goede score van de Bilashaka te vieren, Price givings day wordt de dag ook wel genoemd. De beste leerlingen worden in het zonnetje gezet en ontvangen vanuit de overheid een beurs om naar een middelbare school te gaan. De score moet dan boven de 350 zijn, er waren er zelfs 2 met een score van 372 en 371. Veel genodigden waren daarbij aanwezig, de alumni groep van de school, de ouders en uiteraard de leerlingen. De governor ontving ook een geschenk, een boom!

 

 

De School

Het gebouw kent 14 lokalen (met dakgoten), 12 lokalen worden gebruikt om les te geven. Daarnaast is er 1 lokaal in gebruik voor de ICT en een ander lokaal is opgesplitst. Daar zit nu de bibliotheek in en het andere gedeelte wordt gebruikt voor opslag. Verder zijn er 2 watertanks, een specifiek kleutergebouw en een prachtig onderhouden terrein. Het ziet er schoon uit op de compound. Motto; Education is whisdom, health and wealth. Vision; To be the centre of excellence in the nation. Mission; To instill self discipline and self reliance in pupils for their better life. Core values; Integry, transparency, accountability, honesty, commitment and teamwork. Er zijn een aantal voorzieningen; speelterrein voor de kleintjes, kookarea en kleine winkeltjes waar leerlingen e.e.a. kunnen kopen. Hard nodig zijn nieuwe toiletgebouwen. De gebouwen die er staan zijn ooit jaren geleden neergezet door grote wereldwijde liefdadigheids instellingen, maar nooit meer onderhouden. Kenia kent in het gebied van de school Shimba Hills een organisatie CDF, gelieerd aan de plaatselijke overheid die gelden beschikbaar stelt voor gebouwen. De school heeft op ons verzoek daar een aanvraag bij gedaan voor een nieuw toiletgebouw. Het terrein kent een Engels sprekende zone.

 

Het Team

Op de Primary School zijn 9 leerkrachten werkzaam naast de headmaster. Het team telt dan 10 personen. Ook zijn er nog 3 leerkrachten op de Kindergarten afdeling werkzaam ( PP1 en PP2 ). Deze staan niet op de foto. Allen hebben een opleiding en een betaalde baan, geregeld vanuit de overheid op 2 na. Een van deze leerkrachten wordt betaald vanuit een maandelijkse bijdrage vanuit de sponsor. Helaas komt deze vrouwelijke leerkracht, steeds maar niet in aanmerking voor een betaalde baan. De andere leerkracht wordt betaald vanuit de ouders. Ook is er een leerkracht die is aangesteld om de bibliotheek te runnen. Hij is erg bevlogen en gedreven om de leerlingen beter Engels onderwijs te geven.

 

 

ECDE 

Bij de Bilashaka Primary School zijn door het CDF, 3 lokalen neergezet voor de ECDE afdeling van de school. Voor de school ligt een mooi speelterrein met duikelrek, klimpalen en een glijbaan. Er zitten op dit moment 159 leerlingen op de ECDE. Er zijn 5 leerkrachten. Een van deze leerkrachten is Christine, een albino leerkracht. Medio 2021 is Christine gestart met een opleiding op de universiteit. Laptop voor het online kunnen volgen van de lessen is geregeld Zij heeft vanuit de overheid nu een betaalde baan. Zij heeft een dochter van 4 jaar oud genaamd Salome Zawadi. Wij hebben WhatsApp contact met elkaar. Een andere leerkracht wordt daarbij al jaren betaald vanuit de sponsor. De overige 3 leerkrachten worden betaald vanuit de bijdrage van de ouders. Zij ontvangen daarbij een bedrag van ongeveer 40 euro per maand.

 

De Bibliotheek

In 2018 zijn de gesprekken begonnen over het inrichten van een bibliotheek. De ruimte kon men niet vinden. Wel werd er een lokaal gebruikt als opslag. Het voorstel is toen gedaan om dat lokaal te splitsen, De helft te gebruiken als opslag en de andere helft om als bibliotheek in te richten. Het is een prachtige ruimte geworden. Uitnodigend !! Blauw groene muren, kleurrijke gordijnen. Een uitstekend ingerichte boekenkast; indeling op item en niveau. Helaas is de boekenkast nog niet geheel gevuld. Maar afgelopen april zijn de nieuwe boeken gearriveerd. Voor 500 euro kon er worden besteed. Ook telt de bieb nieuwe bankjes. Totaal zijn er 20 gemaakt. De bieb kent ook een library man, zoals beschreven een man met hart voor zijn bieb. Kinderen hebben bieblessen. Zij komen dan naar het lokaal. Ook kan er uitgeleend worden om in de klas te lezen. Het boek mag niet mee naar huis. Wat de leerling leest en of een boek mee de klas in gaat, wordt precies bijgehouden. Ook hoe lang een leerling leest in het boek; de datum van uitgifte wordt genoteerd. Over de inhoud worden vragen gesteld. Doel; de score van het vak Engels omhoog te krijgen.

In 2021 worden er voor 250 euro wederom nieuwe boeken aangeschaft.

 

De Slaapzaal

In de zomer van 2020 stuurde Ali Kassim, de headteacher vol trots deze foto door. Een nieuw gebouw op het terrein van de school. Een dormitory oftewel een slaapzaal. De ruimte biedt slaapplek voor 20 leerlingen. De school kan deze mogelijkheid van slapen aanbieden aan leerlingen die ver weg wonen. De school kan zo deze leerlingen beter begeleiden en in de gaten houden. Helemaal mooi is het feit dat de slaapzaal is gebouwd door de alumnigroep van de Bilashaka. Deze groep draagt hun “oude” school een warm hart toe. Tal van activiteiten vinden er plaats om de school te ondersteunen, de dormitory is er een voorbeeld van. Een prachtig initiatief.