Bilashaka

Hans Bronsgeest

De sponsor sinds 2001 van deze school. Een ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Sponsoring heeft veel gerealiseerd voor de school. Nieuwe lokalen, watertanks, goten, groepstrajecten en individuele ondersteuning. In 2017 kwamen de gesprekken over de Bilashaka en het monitoren ervan. Wij waren zeer vereerd, dat wij dit mochten gaan doen. Het is een mooi contact met de Bilashaka, Hans en ons. Een pracht school om te monitoren.

 

 

Covid 19 equipment

 

Op de Bilashaka Primary School zijn Covid 19 materialen aangeschaft. Tunajenga heeft daarbij 400 euro gedoneerd en dankzij Wilde Ganzen kwam er het bedrag van 200 euro bij. Voor al de leerlingen zijn er 2 mondmaskers aangeschaft. Op de foto is een watertank te zien met een zeep fles. Op het terrein zijn verder 5 van deze watertankjes verspreid. Bij aanvang van de school worden de leerlingen gecontroleerd op hun temperatuur. Er zijn daarvoor 3 zgn.” thermo guns ” beschikbaar. Samuel, de technische man van Tenda Pamoja heeft daarbij uitgelegd hoe e.e.a. gebruikt moest worden. Want naast het wassen met zeep, worden daarna de handen gedesinfecteerd. In de lokalen zijn kleine flesjes met desinfecterende zeep aanwezig.

 

 

 

Ali Kassim

Ali Kassim is al meer dan 6 jaar de bevlogen headmaster van de Bilashaka Primary School. Een school die onder zijn leiding gegroeid is in leerlingen aantal. Ruim 500 en over het jaar 2018 behaalde de school een KCPE score van 285,16. Van de 15 scholen die vallen onder de umbrella organisatie Tenda Pamoja, kwam de school daar mee op de eerste plek. Ali had een heel goed contact met Hans Bronsgeest en had in 2018 een pracht afscheid voor Hans geregeld. De band met ons moest worden opgebouwd, maar nu medio 2019 is de samenwerking uitstekend. Ali beschikt over een snelle internetverbinding. Wanneer er vragen zijn worden deze meteen beantwoord. Verzoeken worden uitgevoerd of er zijn WhatsApp call gesprekken. Een bevlogen onderwijsman, gedreven, met passie en discipline.

 

De School

Het gebouw kent 135 lokalen (met dakgoten), 13 lokalen worden gebruikt om les te geven. Daarnaast is er 1 lokaal in gebruik voor de ICT en een ander lokaal is opgesplitst. Daar zit nu de bibliotheek in en het andere gedeelte wordt gebruikt voor opslag. Verder zijn er 2 watertanks, een specifiek kleutergebouw en een prachtig onderhouden terrein. Het ziet er schoon uit op de compound. Motto; Education is whisdom, health and wealth. Vision; To be the centre of excellence in the nation. Mission; To instill self discipline and self reliance in pupils for their better life.Core values; Integry, transparency, accountability, honesty, commitment and teamwork. Er zijn een aantal voorzieningen; speelterrein voor de kleintjes, kookarea en kleine winkeltjes waar leerlingen e.e.a. kunnen kopen. Hard nodig zijn nieuwe toiletgebouwen. De gebouwen die er staan zijn ooit jaren geleden neergezet door grote wereldwijde liefdadigheids instellingen, maar nooit meer onderhouden. Kenia kent in het gebied van de school Shimba Hills een organisatie CDF, gelieerd aan de plaatselijke overheid die gelden beschikbaar stelt voor gebouwen. De school heeft op ons verzoek daar een aanvraag bij gedaan voor een nieuw toiletgebouw. Het terrein kent een Engels sprekende zone.

 

Het Team

Op de Primary School zijn 9 leerkrachten werkzaam naast de headmaster. Het team telt dan 10 personen. Ook zijn er nog 3 leerkrachten op de Kindergarten afdeling werkzaam ( PP1 en PP2 ). Deze staan niet op de foto. Allen hebben een opleiding en een betaalde baan, geregeld vanuit de overheid op 2 na.  Een van deze leerkrachten wordt betaald vanuit een maandelijkse bijdrage vanuit de sponsor. Helaas komt deze vrouwelijke leerkracht, steeds maar niet in aanmerking voor een betaalde baan. De andere leerkracht wordt betaald vanuit de ouders. Ook is er een leerkracht die is aangesteld om de bibliotheek te runnen. Hij is erg bevlogen en gedreven om de leerlingen beter Engels onderwijs te geven.

 

 

ECDE 

Bij de Bilashaka Primary School zijn door het CDF, 3 lokalen neergezet voor de ECDE afdeling van de school. Voor de school ligt een mooi speelterrein met duikelrek, klimpalen en een glijbaan.  Er zitten op dit moment 159 leerlingen op de ECDE. Er zijn 5 leerkrachten. Een van deze leerkrachten is Christine. Zij is vanuit een andere Nederlandse organisatie gesponsord voor haar middelbare school en vervolgopleiding. Zij heeft vanuit de overheid nu een betaalde baan. Zij heeft een dochter van ruim 3 jaar oud genaamd Salome Zawadi. Wij hebben WhatsApp contact met elkaar en haar onlangs weer in contact gebracht met haar sponsor van weleer. Een mooie ontmoeting. Een andere leerkracht wordt daarbij al jaren betaald vanuit de sponsor. De overige 3 leerkrachten worden betaald vanuit de bijdrage van de ouders. Zij ontvangen daarbij een bedrag van ongeveer 40 euro per maand.

 

De Bibliotheek

In 2018 zijn de gesprekken begonnen over het inrichten van een bibliotheek. De ruimte kon men niet vinden. Wel werd er een lokaal gebruikt als opslag. Het voorstel is toen gedaan om dat lokaal te splitsen, De helft te gebruiken als opslag en de andere helft om als bibliotheek in te richten. Het is een prachtige ruimte geworden. Uitnodigend !! Blauw groene muren, kleurrijke gordijnen. Een uitstekend ingerichte boekenkast; indeling op item en niveau. Helaas is de boekenkast nog niet geheel gevuld. Maar afgelopen april zijn de nieuwe boeken gearriveerd. Voor 500 euro kon er worden besteed. Ook telt de bieb nieuwe bankjes. Totaal zijn er 20 gemaakt. De bieb kent ook een library man, zoals beschreven een man met hart voor zijn bieb. Kinderen hebben bieblessen. Zij komen dan naar het lokaal. Ook kan er uitgeleend worden om in de klas te lezen. Het boek mag niet mee naar huis. Wat de leerling leest en of een boek mee de klas in gaat, wordt precies bijgehouden. Ook hoe lang een leerling leest in het boek; de datum van uitgifte wordt genoteerd. Over de inhoud worden vragen gesteld. Doel; de score van het vak Engels omhoog te krijgen.

 

De Slaapzaal

In de zomer van 2020 stuurde Ali Kassim, de headteacher vol trots deze foto door. Een nieuw gebouw op het terrein van de school. Een dormitory oftewel een slaapzaal. De ruimte biedt slaapplek voor 20 leerlingen. De school kan deze mogelijkheid van slapen aanbieden aan leerlingen die ver weg wonen. De school kan zo deze leerlingen beter begeleiden en in de gaten houden. Helemaal mooi is het feit dat de slaapzaal is gebouwd door de alumnigroep van de Bilashaka. Deze groep draagt hun “oude” school een warm hart toe. Tal van activiteiten vinden er plaats om de school te ondersteunen, de dormitory is er een voorbeeld van. Een prachtig initiatief.