Albino project

 Het Albino gezin 

Een Albino is een jongen of meisje geboren in Kenia zonder pigment. Albino’s leven onder erbarmelijke omstandigheden en kunnen niet altijd naar school. Dit heeft te maken met hun levensomstandigheden, de financiën of de acceptatie. Tunajenga ondersteunt een Albino gezin en  een vriendin van het gezin; Rebecca. Vader en moeder ”normal” zoals dat heet. Een uitdrukking die wij eigenlijk onprettig vinden. Het gezin telt 6 kinderen waaronder 5 Albino’s. Bij toeval hebben wij kennis gemaakt met dit gezin. Een van de Albino meiden was een leerling van de Mgombezi Primary School, die wij jaren geleden hebben ontmoet. Op elke bijeenkomst was zij aanwezig, tot het moment dat wij haar misten. Het bleek dat zij thuis was en niet meer naar school ging. Haar thuis wilden wij graag zien en wij wilden haar weer ontmoeten. Het bleek dat haar familie,  aan de overkant van de weg woonde. Zo maakten wij kennis. Sindsdien ontmoeten wij elkaar 2 keer per jaar. Van de 5 Albinokinderen is er inmiddels een dochter overleden. Zij was echter wel moeder van ook een Albino. De enige jongen in het gezin is Hamisi. Hij heeft gestudeerd, heeft een baan en enthousiasmeert Albino’s in het district Kwale om naar school te gaan. Hij heeft een voortrekkers rol en hij staat vermeld bij ons item succes stories. Ook is hij de Kwale Albinism group gestart. Hij maakt zich sterk voor de Albino’s in het district Kwale. Zijn zus Bahati volgt een kappersopleiding. Dzame, de andere zus zit op de Tunajenga Academy, net zoals Mwanamisi het kind van zijn overleden zus. 

 

Bahati 

Bahati behaalde op de Primary school een mooie KCPE score. De overheid hanteert wat betreft de score KCPE voor unvunerables zoals Albino’s een andere maatstaf. Haar score zorgde voor ondersteuning vanuit de overheid. Toch ontstond er een probleem vanwege een gebrek aan finaciële middelen voor aanschaf van materialen zoals, beddengoed, handdoeken, uniform, schoenen etc. Een bedrag van 200 euro dat door de ouders niet betaald kon worden. Het zou daarbij zonde zijn als verdere educatie niet door kon gaan.Tunajenga heeft deze kosten betaald. Inmiddels heeft Bahati haar middelbare schoolopleiding afgerond. Zij is gestart met een opleiding op de Mamba Youth Polytechnic, afdeling hairdressing. Het hebben van extensions in Kenia is een opkomende markt. Medio 2020 doet zij examen en is onze bijdrage afgerond.

 

 

 

Mwanamisi 

Mwanamisi de dochter van de overleden zus van Hamisi. Zij is de jongste van het  van het gezin. Eerst gingen zij niet naar school. Het onderwijs is dan wel gratis in Kenia, maar b.v. examengeld of een uniform met schoenen moet wel door de ouders betaald worden. De ouders Mwero hadden deze financiële middelen niet. Dankzij financiering vanuit Tunajenga gaan de jongste meiden nu wel naar school. Eerst gingen zij naar de New Life Academy. Deze school is echter opgegaan in de Tunajenga Academy en opgericht door headteacher Emanuel in samenwerking met de gemeenschap. Het is een nieuwe privé school, die open staat voor Albino leerlingen. Zij doet het  erg goed op school. In Kenia houdt de groepsleerkracht bij hoe de kinderen scoren, n.a.v. scores krijgt een leerling een positie of ranking in de groep. Mwanamisi op plaats 2. Zij krijgen nu aandacht en waardering. Mooi om hun ontwikkeling te kunnen blijven volgen.

 

 

Dzame 

Dzame is de zus van Hamisi, zij doet het erg goed op school en is letterlijk en figuurlijk enorm gegroeid Wanneer wij de school bezoeken springt zij eruit. Vol enthousiasme zingt zij mee en verwelkomt de gasten in uitstekend Engels.Dzame stond daarbij op plaats 1 binnen haar groep.

 

 

 

 

 

 

Rebecca  

Rebecca hebben wij in oktober 2018 ontmoet op de Tunajenga Academy. Zij bleek een vriendin te zijn van Bahati en kwam uit dezelfde gemeenschap. Zij kenden elkaar van de Primary School. Dankzij sponsoring van een andere Nederlandse organisatie heeft Rebecca haar middelbare schoolopleiding op de Kwale High School kunnen afronden. Er was echter één probleem daar Rebecca haar diploma van deze school niet kreeg, omdat men aangaf dat er nog een bedrag open stond om te betalen. Dankzij bemiddeling van de coördinator van Tenda Pamoja, de overkoepelende organisatie, heeft Rebecca nu haar diploma. Zij is gestart met een opleiding op de Mamba Youth Polytechnic, afdeling hairdressing. Het hebben van extensions in Kenia is een opkomende markt. Medio 2020 doet zij examen en is onze bijdrage afgerond.